Comparteix aquest article en les teves xarxes socials

El dolor d’esquena és un problema per a tots. És un dels trastorns mèdics més freqüents en la societat actual i una de les principals raons per les quals les persones veuen afectada la seva qualitat de vida, visiten el metge o falten a la feina. Un bon resum del problema és la regla del 80/80/80:

 • Un 80% de la població pateix dolor d’esquena en algun moment de la seva vida.
 • Un 80% dels casos de dolor crònic d’esquena estan relacionats amb la debilitat de la musculatura profunda de l’esquena.
 • Un 80% de les persones aconsegueixen eliminar o alleugerar significativament el seu dolor d’esquena amb tractaments orientats a millorar la força i la mobilitat de la columna vertebral.

Són xifres aproximades però que ens donen una idea de la importància del problema. En aquest article del blog parlarem sobre Ta teràpia Mèdica d’Enfortiment Muscular que apliquem a Wunder Training. Des de fa quasi 15 anys utilitzem aquest protocol d’enfortiment muscular específic per ajudar a les persones, amb dolor crònic d’esquena i patologies de la columna vertebral, a millorar el seu dolor i qualitat de vida. Durant tots aquests anys, més de 8.500 persones han descobert els beneficis d’aquest tractament per reduir el dolor i augmentar la força muscular i millorar la mobilitat de la columna vertebral.

Dolor d’esquena, un problema puntual o crònic?

En descobrir els problemes d’esquena i valorar les possibilitats de tractament, és necessari establir una distinció fonamental entre si es tracta d’un dolor agut o un dolor crònic. Bàsicament, els dolors aguts són aquells que durant entre hores i dies, mentre que els dolors crònics d’esquena són aquells que duren més de 6 mesos o anys.

En la majoria de casos de dolor agut, els símptomes milloren amb repòs relatiu, fisioteràpia, exercici terapèutic i tractament farmacològic quan és necessari. En aquetsa fase aguda no està indicada la Teràpia Mèdica d’Enfortiment muscular, doncs podria provocar un augment dels símptomes. Una vegada passada la fase aguda sí que és important iniciar la Teràpia Mèdica per prevenir nous episodis i evitar que el dolor es converteixi en crònic.

Aproximadament entre un 10% i un 20% dels pacients amb dolor d’esquena agut acaben desenvolupant un dolor d’esquena crònic. Es considera que el període crític és de 7 a 12 setmanes. Si el dolor es mitiga dins d’aquest període de temps, és molt probable que el problema es torni crònic.

L’evidència científica suggereix que més d’un 80% dels casos de dolor lumbar crònic es deuen a un debilitat dels músculs de l’esquena que acaba provocant lesions. Per aquest motiu, els tractaments orientats a millorar la força muscular en l’esquena es consideren en l’actualitat una eina indispensable pel tractament i la prevenció del dolor d’esquena.

Síndrome de descondicionament i recondicionament.

Les persones amb problemes crònics d’esquena tendeixen a entrar en el següent cercle viciós.

Per sortir d’aquesta espiral és necessari incrementar la capacitat funcional de la columna vertebral, millorant la força, la mobilitat i l’activitat metabòlica de la columna i dels músculs de l’esquena.

El repòs, en conseqüència, no és una opció viable per sentir-se millor, ja que només ens portaria cap a una major atrofia o debilitat muscular, que provocaria una major inestabilitat de la columna i nous episodis de dolor, perpetuant la situació.

El que hem de fer davant d’un cas de dolor d’esquena crònic és apostar pel recondicionament físic, que els permetrà, mitjançant l’enfortiment de l’esquena, millorar la força dels músculs, aconseguir una major estabilitat funcional de la columna i, en conseqüència, eliminar el dolor.

Teràpia mèdica d’enfortiment muscular   

Com dèiem abans, en molts casos, el dolor d’esquena és conseqüència de la falta de força de la musculatura que rodeja la columna vertebral, també reconeguda com a core. Uns músculs dèbils signifiquen per l’esquena una major càrrega per la nostra columna vertebral. El desgast natural que provoca el pas dels anys, la sobrecàrrega en la feina o en l’esport, l’obesitat o un estil de vida sedentari empitjoren la situació. L’enfortiment específic dels músculs de l’esquena i el core poden reduir significativament els símptomes i inclús eliminar-los completament.

La Teràpia Mèdica de l’Esquena de Wunder Training és un tractament mèdic d’enfortiment específic de la musculatura profunda de la columna vertebral per eliminar el dolor d’esquena.

La Teràpia Mèdica d’Esquena està controlada per un equip mèdic (a l’inici, meitat i final) i les sessions es realitzen sempre acompanyades d’un fisioterapeuta.

La duració del tractament és de 12 a 18 setmanes i l’ideal és realitzar dos sessions de 30 minuts per setmana.

Examen Mèdic

La TME està prescrita pel nostre equip mèdic. És necessari començar per un examen mèdic minuciós amb els nostres doctors per fixar les pautes del tractament, segons cada cas particular. En iniciar el tractament, el metge o el fisioterapeuta crearan el pla de tractament. Estaràs acompanyat en totes les sessions per fisioterapeutes especialment formats.

Primera sessió de teràpia

En la primera sessió, procedirem a ajustar la màquina a la constitució de cada persona, determinem la mobilitat sense dolor de la columna vertebral i mesurem la força real de la musculatura profunda de la columna.

Tractament

En les següents sessions s’enforteix la musculatura profunda extensora de l’esquena de manera aïllada. La mobilitat i la capacitat de càrrega augmentaran progressivament. L’objectiu és mitigar el dolor, normalitzar la mobilitat de la columna vertebral i reduir la postura protectora causada per l’ansietat i la por al dolor. A més de l’exercici d’esquena específic, s’enfortiran els muscles que estabilitzen el tronc.

Revisió mèdica

El metge controla el progrés de la teràpia cada sis sessions (a la meitat i al final del tractament). L’última visita mèdica serveix per valorar l’èxit de la teràpia de manera objectiva i establir un programa per mantenir els resultats a llarg termini. Si la musculatura de l’esquena ha aconseguit un nivell de força normal durant la teràpia, es recomana passar a l’àrea d’Entrenament Muscular per mantenir la força, l’equilibri muscular i la mobilitat aconseguits amb la teràpia. Si encara no haguessis arribat a aquest nivell, es recomana perllongar la teràpia 6 sessions, fins a un total de 18 sessions.

Anàlisi de la columna

La nostra tecnologia terapèutica permet, mitjançant un test de força muscular, analitzar amb exactitud la força i l’amplitud de moviment de la columna vertebral, tant de la regió lumbar com de la regió cervical. El test mesura la força en diferents posicions i, a continuació, es representa en forma de corba. Els resultats es comparen amb els valors normals de persones amb una esquena sana i permet conèixer si una persona presenta o no un dèficit de força que pugui ser la causa del dolor d’esquena.

Examen Médico

La TMF siempre está prescrita por nuestro equipo médico. Es necesario empezar por un minucioso examen clínico con nuestros doctores para fijar las pautas del tratamiento, según cada caso particular. Al iniciarse el tratamiento, el médico o fisioterapeuta crearán el plan de tratamiento. Estarás acompañado en todas las sesiones por fisioterapeutas especialmente formados.

Primera sesión de terapia

En la primera sesión, procedemos a ajustar la máquina a la constitución de cada persona, determinamos la movilidad sin dolor de la columna vertebral y medimos la fuerza real de la musculatura profunda de la columna.

Tratamiento

En las siguientes sesiones se fortalece la musculatura profunda extensora de la espalda de forma aislada. La movilidad y capacidad de carga aumentarán paulatinamente. El objetivo es mitigar el dolor, normalizar la movilidad de la columna vertebral y reducir la postura protectora causada por la ansiedad y el miedo al dolor. Además del ejercicio de espalda específico, se fortalecerán los músculos que estabilizan el tronco.

Revisión médica

El médico controla el progreso de la terapia cada seis sesiones (a la mitad y al final del tratamiento). La última visita médica sirve para valorar el éxito de la terapia de forma objetiva y establecer un programa para mantener los resultados a largo plazo. Si la musculatura de la espalda ha alcanzado un nivel de fuerza normal durante la terapia, se recomienda pasar al área de Entrenamiento Muscular para mantener la fuerza, equilibrio muscular y movilidad conseguidos en la terapia. Si aún no hubieras alcanzado este nivel, se recomienda prolongar la terapia hasta las 18 sesiones.

Análisis de la columna

Nuestra tecnología terapéutica permite, mediante un test de fuerza muscular, analizar con exactitud la fuerza y la amplitud de movimiento de la columna vertebral, tanto de la región lumbar como de la región cervical. El test mide la fuerza en diferentes posiciones y se representa en forma de curva. Los resultados se comparan con los valores normales de personas con una espalda sana y permite conocer si una persona presenta o no un déficit de fuerza que pueda ser la causa de dolor de espalda.

Casos que poden tractar-se amb la Teràpia Mèdica d’Enfortiment muscular

TERAPIA MÈDICA LUMBAR:

 • Dolor lumbar crònic
 • Hèrnia discal, protrusió o discopatia en la regió lumbar.
 • Espondilosis i espondilolistesi
 • Estenosi de canal
 • Escoliosi
 • Artrosi lumbar
 • Ciàtica
 • Osteoporosi

TERAPIA MÈDICA CERVICAL:

 • Dolor cervical crònic
 • Hèrnia discal, protrusió o discopatia en la regió cervical
 • Artrosi cervical
 • Síndrome de fuetada. Cervical
 • Cefalea tensional

EXAMEN MÈDIC GRATUÏT

Si pateixes dolor cervical, mareigs, vertígens o t’han diagnosticat una hèrnia discal, vine a conèixer-nos i descobreix com l’enfortiment muscular pot ajudar-te a resoldre el teu problema. Avaluem el teu cas sense compromís, per recomanar-te el millor tractament.

EXAMEN MÈDIC GRATUÏT

Si pateixes dolor cervical, mareigs, vertígens o t’han diagnosticat una hèrnia discal, vine a conèixer-nos i descobreix com l’enfortiment muscular pot ajudar-te a resoldre el teu problema. Avaluem el teu cas sense compromís, per recomanar-te el millor tractament.