Protecció de dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades personals?
El responsable és WUNDER TRAINING amb domicili a C/Muntaner 529 – 08022 Barcelona.

Qui és el Delegat de protecció de dades?
És el responsable que vetlla pel compliment diligent de la normativa de protecció de dades de caràcter personal. Pots contactar amb el nostre Delegat de Protecció de Dades en l’adreça postal de WUNDER TRAINING, o en l’adreça electrònica info@wundertraining.com

Com hem obtingut les seves dades de caràcter personal?
Les seves dades de caràcter personal les hem obtingut a través de les relacions prèvies que ha mantingut amb WUNDER TRAINING, o amb motiu de les relacions que manté en l’actualitat amb la nostra entitat, bé per la seva condició d’abonat, bé per haver sol·licitat informació sobre els nostres serveis.

Quines dades personals tractem?
Les dades que tractarem per a les finalitats legítimes que més endavant s’expliquen, són les següents:

Dades necessàries per mantenir la relació amb els interessats:

 • Nom
 • Cognoms
 • DNI
 • Edat
 • Sexe
 • Email
 • Telèfon
 • Adreça Postal

En el cas que ens hagi facilitat voluntàriament durant les relacions prèvies mantingudes, també podem disposar de les següents dades:

 • Totes aquelles dades necessàries que al seu moment ens van facilitar per poder realitzar els tractaments personalitzats relacionats amb l’activitat d’aquesta empresa, entre uns altres, aquells relatius al seu pes corporal, alçada, malalties, intervencions quirúrgiques i al·lèrgies.

També li informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens faciliti durant les futures relacions i interaccions que mantingui amb WUNDER TRAINING, inclosos els que ens aporti mitjançant una xarxa social o una altra aplicació. Aquestes dades depenen de la pròpia configuració de privadesa, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privadesa pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa li recomanem llegir les mateixes amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

Per què tractem les seves dades personals?
Per poder oferir un millor servei, adaptat a les necessitats dels nostres clients, tractem les dades dels nostres abonats i contactes per a les següents finalitats:

 • Crear o adaptar els plans d’entrenament i tractaments de salut que l’abonat realitza a WUNDER TRAINING.
 • Gestionar la relació amb els nostres clients derivada de la contractació dels serveis de WUNDER TRAINING.
 • Enviar informació promocional sobre WUNDER TRAINING via SMS, Telèfon, correu postal o email fins i tot quan la nostra relació hagi acabat, tret que l’interessat manifesti el contrari.
 • Convidar a actes o esdeveniments que organitzi WUNDER TRAINING.
 • Activitats bàsiques d’elaboració de perfils, sobre la base de la informació que directament ens ha proporcionat, i destinada a assegurar l’adequada gestió de les anteriors activitats.

L’interessat pot oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions comercials, ara o a qualsevol altre moment, enviant un correu electrònic a l’adreça electrònica del nostre Delegat de Protecció de Dades, info@wundertraining.com o dirigint una sol·licitud a la nostra adreça postal, a l’atenció del Delegat de Protecció de Dades.

Per quin motiu podem tractar les seves dades personals?
El tractament de les seves dades personals relacionat amb el manteniment de la seva relació amb WUNDER TRAINING com abonat o client d’algun dels nostres serveis, està legitimat en resultar necessari per donar compliment a les obligacions contractuals derivades d’aquesta relació.

El tractament de les seves dades personals per a l’enviament d’informació promocional sobre activitats, campanyes o iniciatives de WUNDER TRAINING, respon a un interès legítim de la nostra entitat i està autoritzat per la normativa vigent.

Quan i per què motiu podem facilitar les seves dades a tercers?
Les seves dades podran ser cedits als destinataris que s’indiquen a continuació, pels motius que a continuació s’expliquen:

 • Administracions Públiques: per al compliment de les obligacions legals a les quals WUNDER TRAINING està sotmés per la seva activitat.
 • Proveïdors que precisin accedir a les seves dades per a la prestació de serveis que WUNDER TRAINING hagi contractat a aquests proveïdors, i amb els quals WUNDER TRAINING té subscrits els contractes de confidencialitat i de tractament de dades personals necessaris i exigits per la normativa per protegir la seva privadesa.

Si en el futur WUNDER TRAINING realitzés altres cessions de dades personals, li informarà oportunament.

Durant quant temps guardarem les seves dades?
Les seves dades personals es conservaran mentre es mantingui la seva relació amb WUNDER TRAINING i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguin aplicables. En aquest supòsit, es tractaran únicament a efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les seves dades seran eliminades o, alternativament, anonimizatdes.

Quins són els seus drets?
Pot exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, a través de les adreces postal i electrònica indicades.

Així mateix, si considera que el tractament de les seves dades personals vulnera la normativa o els seus drets de privadesa, pots presentar una reclamació:

 • Al nostre Delegat de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
 • Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seva seu electrònica, o de la seva adreça postal.

Wunder Training © Copyright 2019. Tots els drets reservats.