Veganismo y deporte: recomendaciones para la dieta vegana

Quan és millor aplicar fred o calor per tractar una lesió, inflamació o dolors del nostre aparell locomotor? Aquesta és un dels dubtes més habituals entre les persones que acudeixen al fisioterapeuta. La crioteràpia i la termoteràpia són dues de les tècniques més antigues, comuns i senzilles de realitzar a les nostres cases quan patim alguna molèstia o problema en els nostres músculs i articulacions. En aquest article del bloc resoldrem alguns dubtes i explicar quan hem d’aplicar fred o calor en funció de moment la lesió a tractar.

Termoteràpia i crioteràpia

La termoteràpia és l’aplicació amb finalitats terapèutiques de calor sobre l’organisme. A través de l’aplicació de la calor, es produeix un augment de la temperatura a la zona, la qual cosa ens ajuda a disminuir el dolor i a produir un efecte relaxant a la zona.

L’aplicació de la calor en fisioteràpia produeix els següents efectes:

 • Accelera el metabolisme cel·lular
 • Produeix vasodilatació
 • Augmenta la temperatura local
 • Millora l’elasticitat dels teixits
 • Aconsegueix un augment de la circulació
 • Accelera el procés de cicatrització tant superficial com profund
 • Relaxa la musculatura

La crioteràpia és l’aplicació amb finalitats terapèutiques de fred per aconseguir diversos efectes a la zona de el cos on s’aplica. A través de l’aplicació de fred podrem disminuir el dolor i reduir la inflamació a la zona tractada.

L’aplicació de fred en fisioteràpia produeix els següents efectes:

 • Descens de el metabolisme cel·lular
 • Produeix vasoconstricció
 • Disminueix la temperatura local
 • Disminueix la velocitat de conducció nerviosa
 • Aconsegueix un descens de la circulació
 • Disminueix la inflamació
 • Augmenta el to muscular

Com veiem, els efectes fisiològics entre la calor i el fred són diferents, pel que la seva aplicació dependrà del que vulguem aconseguir, en funció de l’hora i de la patologia del pacient. Com a regla general queda’t amb el següent consell, si el dolor és recent (menys de 48 hores) s’aplica fred, si es tracta d’un dolor que pateixes des de fa dies s’aplica calor. Una altra manera de dir-ho, lesió aguda: fred, lesió crònica: calor. Anem a veure-ho amb més detall a continuació.

Quan utilitzar calor i quan no?

L’ús de calor es recomana després que hagin passat com a mínim tres dies des de l’aparició de el dolor o la lesió, un cop passada la fase inflamatòria. Farem servir doncs la calor per al tractament de lesions subagudes, cròniques o en fase de rehabilitació i prevenció.

Els casos més típics on es recomana l’aplicació de calor són:

 • Contractures i mal d’esquena
 • Rigidesa articular
 • Tendinitis cròniques
 • Lesions musculars subagudes (després de les primeres 48 hores per ajudar a la cicatrització)
 • En malalties cròniques com l’artrosi (si no hi ha inflamació a la zona).
 • Abans d’entrenar o d’una sessió de rehabilitació.

L’aplicació de calor està contraindicada en casos de:

 • Inflamació (la zona està calenta, envermellida i inflada).
 • Durant els tres primers dies després d’una lesió aguda, cop, esquinç o fractura.
 • En casos d’anestèsia o alteració de la sensibilitat per risc de cremada.
 • Processos infecciosos, cardiopaties descompensades i alteracions de la tensió arterial com a persones amb hipotensió greu.

Com aplicar calor?

Hi ha diferents mètodes per aplicar calor sobre el nostre cos. Des de la bossa d’aigua calenta i la típica estoreta elèctrica fins als infrarojos, microones, l’ultrasò, la tecarteràpia, entre d’altres. Evidentment a casa optarem per la típica estoreta elèctrica, la bossa d’aigua calenta o les bosses de llavors que s’escalfen al microones.

Com a regla general aplicarem la calor a una temperatura agradable, que no cremi (uns 38-45 graus), i no hem de sobrepassar els 20 minuts d’aplicació. Podem tornar a aplicar-lo en intervals de 2 hores.

Quan usar fred i quan no?

La crioteràpia o l’ús del gel és un dels tractaments més efectius en els primers moments després de la lesió. De fet, molts estudis científics parlen de la importància d’aplicar fred durant les primeres 48 a 72 hores per reduir i contenir el dany produït en els teixits per la lesió i alleujar el dolor. Farem servir ja que el fred per al tractament de lesions agudes durant els tres primers dies.

Els casos més típics on es recomana l’aplicació de fred són:

 • Sobrecàrregues musculars
 • Trencament de fibres
 • Cops i contusions
 • Esquinços de lligaments
 • Luxacions i fractures
 • Tendinitis agudes
 • Després d’entrenar o fer exercici intens

L’aplicació de fred està contraindicada en casos de:

 • Abans d’entrenar o fer exercici, pel seu efecte sedant i un possible augment de el risc de lesionar-nos al fer els teixits menys elàstics
 • En persones amb hipersensibilitat o al·lèrgia al fred
 • En persones amb problemes circulatoris o cardíacs greus o alteracions de la sensibilitat cutània.

Com aplicar fred?

Hi ha diferents mètodes per aplicar fred sobre el nostre cos. Des de les bosses de gel, la crioteràpia gasosa, la immersió en banyeres d’aigua gelada o els esprais de fred, entre d’altres. Evidentment, a casa optarem per la típica bossa de gel.

Com a regla general aplicarem el gel durant 20 minuts cada 2 hores, i mai directament sobre la pell. Les primeres 48 hores es recomana a més la compressió, elevació i repòs de la zona afectada.

Per finalitzar, un consell per la utilització de fred o calor: dependrà bàsicament de si hem vist que hi ha o no un procés inflamatori agut. Davant del dubte, tria el fred. La calor empitjoraria encara més el procés si es tracta d’una lesió aguda en canvi el fred difícilment ho farà, encara tractant-se d’un problema crònic.

FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA

El nostre servei de fisioteràpia i osteopatia a Barcelona es basa en la teràpia manual i en la personalització del tractament per a cada pacient. El nostre objectiu és aconseguir una ràpida recuperació, amb els millors resultats.

més informació

FISIOTERÀPIA I OSTEOPATIA

El nostre servei de fisioteràpia i osteopatia a Barcelona es basa en la teràpia manual i en la personalització del tractament per a cada pacient. El nostre objectiu és aconseguir una ràpida recuperació, amb els millors resultats.

més informació