Comparteix aquest article en les teves xarxes socials

Els trastorns musculoesquelètics relacionats amb les males postures o moviments repetitius a la feina són el problema de salut més comú a tot el món. Encara que poden afectar qualsevol part del cos, els més freqüents es localitzen a l’esquena, el coll i les extremitats superiors. En aquest article del blog, parlem sobre els cinc trastorns musculoesquelètics més freqüents i com des de Wunder Training, podem ajudar-te a prevenir-los o tractar-los.

Abast dels trastorns musculoesquelètics

Segons l’OMS, els trastorns musculoesquelètics inclouen més de 150 trastorns que afecten el sistema locomotor. Inclouen des de trastorns sobtats i de curta durada, com ara fractures, esquinços i distensions, a malalties cròniques que causen afectació en la qualitat de vida i la capacitat de treballar de les persones. Els trastorns musculoesquelètics acostumen a cursar amb dolor, sovint persistent, i limitació de la mobilitat, la destresa i la funcionalitat de les persones que els pateixen.

Els trastorns musculoesquelètics són la principal causa de discapacitat a tot el món, i és el dolor lumbar més freqüent. Els trastorns musculoesquelètics també son la causa principal de necessitat de serveis de rehabilitació física a tot el món. És la primera causa entre els nens i representen aproximadament, dos terços de les necessitats de rehabilitació entre els adults. La discapacitat associada als trastorns musculoesquelètics ha anat en augment i es preveu que continuï incrementant-se els propers anys. Per totes aquestes raons, és important conèixer-los, avaluar-los i realitzar tractaments preventius per combatre’ls.

Els 5 trastorns musculoesquelètics més freqüents i com prevenir-los

Lumbalgia aguda o crònica

La lumbalgia és una contractura dolorosa i persistent dels músculs que es troben a la part baixa de l’esquena, a la zona lumbar, i és un problema molt comú en la població adulta. L’origen del problema pot tenir diverses causes. La diferència entre lumbago agut i crònic està relacionada amb la seva durada. Si el dolor dura menys de tres mesos es considera lumbalgia aguda, mentre que si supera els tres mesos el dolor es considera crònic.   El dolor lumbar és un dels problemes més freqüents en la societat actual i una de les raons més comunes per les quals les persones van al metge o falten a la feina.

Causes més freqüents

Acostuma a aparèixer en persones sotmeses a sobrecàrregues continuades de la musculatura lumbar, ja sigui per la seva activitat laboral o per altres motius no laborals. També en persones que romanen durant períodes llargs de temps assegudes en mala posició o en postures forçades a la seva feina. Pot aparèixer també per un traumatisme, un accident o un esforç muscular important. Altres causes de la lumbalgia són els trastorns degeneratius de la columna lumbar, com ara l’artrosi o les discopaties o protrusions discals, que poden afavorir l’aparició de contractures a la zona.

Prevenció

 • No mantenir de manera prolongada una postura forçada de la zona lumbar i si l’activitat laboral ho exigeix, canviar de postura periòdicament.
 • En feines que requereixen la manipulació manual de càrregues i pesos, s’ha d’intentar minimitzar l’exigència física i evitar l’exposició d’aquesta tasca durant períodes de temps llargs.
 • En llocs de treball asseguts, és important mantenir postures adequades i aixecar-nos diverses vegades al llarg de la jornada.
 • El condicionament i enfortiment muscular és molt important per a l’estabilitat de la columna lumbar i la prevenció del dolor lumbar.

Enfortiment de la musculatura lumbar a Wunder Training

Cervicàlgia tensional

És un quadre clínic dolorós produït per una contractura muscular persistent a la regió cervical, que afecta un múscul o un grup muscular. Els músculs que es veuen afectats amb més freqüència són els músculs trapezi i elevador de l’escàpula.

Causes més freqüents

Una sobrecàrrega de feina, l’ús repetitiu dels músculs o les postures forçades de coll durant períodes de temps llargs, són factors que poden desencadenar la contractura. És especialment freqüent en persones que mantenen una postura fixa del cap durant períodes prolongats.

Prevenció

 • Evitar les tasques que obliguin a treballar amb els braços per sobre del nivell de les esquenes o del cap, i evitar postures forçades d’extensió del coll.
 • Evitar les posicions de treball en les quals es manté la postura forçada de flexió del coll durant períodes llargs de temps i evitar les postures de flexió o abducció de les espatlles, per períodes molt prolongats.
 • Implementar mesures ergonòmiques al lloc de treball.
 • El condicionament i enfortiment muscular és molt important per a l’estabilitat de la columna cervical i la prevenció del dolor cervical.

Enfortiment de la musculatura cervical a Wunder Training

Tendinitis del manegot dels rotatoris de l’espatlla

És la inflamació d’una sèrie de tendons que envolten l’articulació de l’espatlla, responsables juntament amb els músculs dels quals s’originen, de gran part dels moviment de l’espatlla i de la seva estabilitat. L’articulació de l’espatlla té dues característiques que la fan especialment susceptible de lesionar-se, d’una part, és una zona on el fluix de sang és baix, per la qual cosa no es regenera amb facilitat i, a més, és una zona molt estreta, que facilita el fregament dels tendons que, a la llarga, pot deteriorar-los.

Causes més freqüents

La inflamació dels tendons dels músculs de l’espatlla, especialment del manegot dels rotatoris, acostuma a presentar-se per moviments repetitius de rotació i abducció de l’extremitat superior en l’àmbit laboral. Aquest inflamació apareix perquè la zona per on transcorren els tendons és una zona molt estreta, la qual cosa provoca el fregament dels tendons amb l’acròmion. Aquest fregament constant produeix la inflamació del tendó. La inflamació crònica pot causar lesions que provoquen que les estructures tendinoses s’esquincin i acabin provocant el trencament del tendó.

Prevenció

 • Evitar les tasques que requereixen el treball per sobre del nivell de les espatlles de manera prolongada.
 • Evitar les postures de flexió o abducció forçades de les espatlles durant períodes de temps llargs
 • Implantar mesures ergonòmiques al lloc de treball.
 • El condicionament i enfortiment muscular és molt important per a l’estabilitat de l’articulació de l’espatlla i la prevenció del dolor.

Enfortiment de la musculatura del manegot dels rotatoris de l’espatlla a Wunder Training

Epicondilitis i epitrocleïtis

La inflamació dels tendons del colze per esforços repetitius en els moviments de l’articulació també són trastorns freqüents. En l’epicondilitis, la musculatura afectada és la situada a la cara externa del colze i es produeix per moviments repetitius de supinació forçada. En l’epitrocleïtis, la musculatura afectada és la situada a la cara interna del colze i es produeix per moviments repetitius de pronació forçada.

Causes més freqüents

L’epicondilitis (més freqüent) i l’epitrocleïtis apareixen per un ús excesiu dels tendons dels músculs que s’originen a l’articulació del colze. Quan aquests tendons han sobrepassat la seva capacitat per adaptar-se a les tensions generades pels músculs extensors, supinadors i pronadors, s’escurcen i apareix el dolor i la inflamació a la zona.

Prevenció

 • Evitar les postures prolongades i forçades d’extensió i flexió del canell, ja que contribueixen a l’escurçament de la musculatura de l’epicòndil i l’epitròclea respectivament.
 • Evitar els moviments forçats de pronació i supinació, ja que això contribueix a l’augment de la tensió als tendons.
 • Realitzar exercicis d’escalfament previ, estirament i enfortiment muscular dels grups musculars implicats en els moviments de flexió, extensió, pronació i supinació de canell, abans i després de la jornada de treball.
 • Com alternativa, en casos puntuals, utilitzar una colzera en les activitats que suposin una sobrecàrrega excessiva dels tendons de la regió del colze.

Enfortiment de la musculatura del colze a Wunder Training

Síndrome del canal carpià

És la compressió del nervi mitjà quan passa pel canell a nivell de l’interior del canal carpià. Els tendons dels músculs flexors superficials i profunds dels dits i el nervi mitjà passen a través d’aquest canal. La inflamació dels tendons flexors i les seves beines sinovials respectives, provoca un atrapament del nervi mitjà que produeix alteracions motores i sensitives que es manifesten a la mà. Aquesta malaltia acostuma a aparèixer amb més freqüència en les dones, i pot arribar a afectar un 8 %, mentre que afecta només un 0,6 % dels homes.

Causes més freqüents

El síndrome del canal carpià és un quadre clínic provocat per una combinació de factors que inclouen l’ús repetitiu dels músculs flexors dels dits, la inflamació de les beines sinovials d’aquests músculs, els moviments i postures forçades del canell en flexió i extensió o els cops a la zona. També influeix la predisposició congènita, per això és més freqüent en dones que en homes.

Prevenció

 • Evitar les postures prolongades de flexió i extensió de canell, ja que contribueixen a augmentar la pressió dins del canal carpià.
 • Implantar mesures ergonòmiques al lloc de treball per mantenir una posició natural del canell durant l’activitat laboral.
 • Realitzar abans, durant i després de l’activitat laboral, exercicis d’enfortiment muscular, exercicis d’escalfament i estirament de la musculatura flexora de la mà i els dits, així com exercicis d’enfortiment de la musculatura extensora del canell.

Enfortiment de la musculatura del canell, mans i dits a Wunder Training

A Wunder Training ens especialitzem en la cura de l’aparell locomotor i el tractament de lesions o problemes musculoesquelètics, combinant les ciències de la salut, com la medicina rehabilitadora, la fisioteràpia i la osteopatia, amb l’exercici físic. El nostre equip multidisciplinari t’ajuda a superar i prevenir aquests problemes. Si vols posar-te en forma i estar més fort i preparat per a la teva vida diària, vine a conèixer-nos. La teva salut ho agrairà. Un cos fort és un cos sense dolor.

SESSIÓ D’ENTRENAMENT GRATUÏTA

Descobreix el teu pla d’entrenament personalitzat amb una sessió gratuïta

prova gratuïta

SESSIÓ D’ENTRENAMENT GRATUÏTA

Descobreix el teu pla d’entrenament personalitzat amb una sessió gratuïta

prova gratuïta
 1. OMS. Trastorns musculoesquelètics. 8 de febrer de 2021. https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/musculoskeletal-conditions
 2. Institut Nacional de Seguretat i Salut en el Treball. https://www.insst.es/riesgos-ergonomicos-trastornos-musculoesqueleticos