L’objectiu de les sessions personals és aconseguir un progrés més ràpid i un pla d’entrenament molt més personalitzat.

L’objectiu de les sessions personals és aconseguir un progrés més ràpid i un pla d’entrenament molt més personalitzat.

Reserva la teva primera Sessió Personal d’Entrenament

Truca’ns al 93 418 47 2093 418 47 20 o emplena aquest formulari amb les teves dades i et contactarem per confirmar-te la data de la teva sessió:


  Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa el nou Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la resta de la normativa aplicable. Més informació.

  L’entrenador personalitzarà i farà amb tu aquestes sessions segons les teves necessitats, utilitzant totes les nostres instal·lacions, equips i espais a Wunder Training. Realitzaràs aquestes sessions a més a més del teu pla d’exercicis de força, resistència, mobilitat i funcionals.

  Disposaràs també de la recomanació, planificació i seguiment de la teva activitat física fora de les nostres instal·lacions.

  Les sessions es poden realitzar de manera puntual, o regularment, i tenen una duració de 60 minuts.

  Reserva la teva primera Sessió Personal d’Entrenament

  Truca’ns al 93 418 47 2093 418 47 20 o emplena aquest formulari amb les teves dades i et contactarem per confirmar-te la data de la teva sessió:


   Les dades de caràcter personal seran tractades d’acord amb el que disposa el nou Reglament UE 2016/679 de protecció de dades de caràcter personal i la resta de la normativa aplicable. Més informació.

   TIPUS DE SESSIONS PERSONALS

   • Esportives: enfocades a la preparació física específica del teu esport. Dissenyem, adaptem i planifiquem tots els teus entrenaments per millorar el rendiment i prevenir lesions.
   • Terapèutiques: enfocades a complementar l’entrenament per eliminar el dolor, l’excés de tensió, la rigidesa, la falta de flexibilitat i la correcció de males postures i mals hàbits corporals.
   • Per a la readaptació física de lesions: enfocades a complementar i adaptar l’entrenament en la recuperació d’una lesió o en lesions cròniques.
   • D’alta intensitat: enfocades a intensificar i complementar l’entrenament amb diferents tècniques i exercicis funcionals, per a persones ja entrenades que busquen el màxim nivell d’intensitat i exigència.
   • Per a persones grans: enfocades a facilitar l’exercici físic en persones grans o amb mobilitat reduïda, tenint en compte les seves necessitats específiques.
   • D’activació neuromuscular: enfocades a identificar els desequilibris musculars per poder corregir-los i fer més eficient l’acció muscular. Es testa el múscul o grup muscular de manera analítica i mitjançant el treball actiu contra resistència es busca activar la musculatura inhibida, assegurant la comunicació correcta entre el sistema nerviós central i els músculs.

   The trainer will personalise and carry out these sessions to suit your needs, using all our facilities, equipment and spaces at Wunder Training. You will take these sessions in addition to your strength, resistance, mobility and functional exercise plan.

   Your physical activity outside our premises will also be recommended, planned and monitored.

   The sessions can be taken specifically or regularly, and last for 60 minutes.

   TYPES OF PERSONAL SESSION

   • Sports: focusing on specific physical preparation for your sport. We design, adapt and plan all your training sessions to improve performance and avoid injuries.
   • Therapy: focusing on complementing the training session to eliminate pain, excess stress, stiffness and a lack of flexibility, and to correct bad postures and bad body habits.
   • For physical re-adaptation of injuries: focusing on complementing and adapting the session during recovery from an injury or for chronic injuries.
   • High-intensity: focusing on intensifying and complementing the training session with different techniques and functional exercises for the physically fit who are looking for the maximum level of intensity and demand.
   • For the elderly: focusing on facilitating physical exercise in the elderly or people with reduced mobility, considering their specific needs.
   • Neuromuscular activation: focused on identifying muscle imbalances in order to correct them and make muscle action more efficient. The muscle or muscle group is tested analytically and through active work against resistance seeks to activate the inhibited muscles, ensuring the correct communication between the central nervous system and the muscles.
   Per a las sessions personals utilitzem màquines Medx per als exercicis de força, Technogym per als exercicis de resistència, i Five Koncept i Medx per als exercicis de resistència.

   LA NOSTRA RECOMANACIÓ ÉS QUE MILLORIS EL TEU PLA D’ENTRENAMENT AMB SESSIONS PERSONALS

   RESERVA LA TEVA PRIMERA SESSIÓ PERSONAL

   LA NOSTRA RECOMANACIÓ ÉS QUE MILLORIS EL TEU PLA D’ENTRENAMENT AMB SESSIONS PERSONALS

   RESERVA LA TEVA PRIMERA SESSIÓ PERSONAL

   0
   PERSONES ATESES
   0
   CLIENTS MENSUALS
   0
   PERSONES QUE HAN REALITZAT LA TERÀPIA MÈDICA D’ESQUENA
   0
   SESSIONS DE FISIOTERÀPIA A L’ANY 
   0
   SESSIONS D’ENTRENAMENT PERSONALITZAT A L’ANY
   Entrenador Personal en Wunder Training con TRX
   Entrenador Personal Wunder Training con Bosu
   Entrenador personal con espaldera
   Entrenador Personal Wunder Training con Bosu
   “Patia de dolors d’esquena en la pràctica del golf, i em costava mantenir la resistència necessària en un recorregut de 18 forats. He millorar exponencialment la meva resistència física i els dolors han desaparegut. El que més em gratifica és comprovar com dia rere dia guanyo distància en els cops. Per què Wunder Training? Perquè és una rutina especialment dissenyada per a mi i per la relació entre temps i resultats”
   Carmen Centelles. 60 anys. Headhunter.
   “En poc més d’un any d’entrenament al centre, he augmentat la força de la meva esquena en un 22%, em sento amb més vitalitat i força global, la tonificació muscular m’ajuda en la pràctica esportiva i contraresto el desgast del cos provocat per l’edat”
   Jordi Larré. 45 anys. Director general de consultoria.
   “Amb Wunder Training, el repte te’l poses tu. Veure com progresses i que tu poses les metes és un al·licient per no deixar d’anar-hi”
   Victoria Climente. 57 anys. Funcionària.
   “Sempre he fet esport, però necessitava que algú m’ajudés en la meva preparació física i en la planificació dels meus entrenaments. Disposo de poc temps i des de fa uns anys confio totalment en els professionals de Wunder Training per supervisar el meu entrenament”
   Ramón Fernandez. 47 anys. Director Financer.
   “Com que em sento més bé, estic de bon humor i tinc més ganes de relacionar-me i sortir. L’atenció personalitzada, el bon estat de les màquines i la disponibilitat d’horaris és el que més m’agrada de Wunder Training”
   Ascensión Viruete. 38 anys. Administrativa

   VISITA WUNDER TRAINING

   C/Muntaner 529 – Barcelona
   T. 93 418 47 2093 418 47 20
   info@wundertraining.com

   HORARI:
   Dilluns a Divendres 07:00 – 22:00
   Dissabtes, Diumenges i festius 09:00 – 15:00

   Exercicis de força